26th January selfie contest

તમારા પાર્ટનરમાં સેક્સની ઈચ્છા વધારવી છે? આ છે ઉપાય

PC: ocdn.eu

એક્યુપ્રેશર થેરાપીથી કામેચ્છા વધારવા માટે બે એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ હોય છે. કામેચ્છા વધારવા શરીરમાં નાભિના ભાગે આંગળીના ટેરવાથી ચાર-પાંચ વાર દબાવો અને આમ પ્રેશર આપતા નાભિથી 2 આંગળી જેટલા નીચેના ભાગે આ જ રીતે પ્રેશર આપો જેનાથી કામેચ્છામાં વધારો થશે. બીજો એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ છે કીડની પોઈન્ટ જે એન્કલ બોનમાં હોય છે. આ પોઈન્ટ પર આંગળીના ટેરવાથી પ્રેશર આપી દબાવવાથી કામેચ્છામાં વધારો થાય છે.