સમુદ્ર તરણ સ્પર્ધામાં 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં અરજી કરી શકાશે

15 Jan, 2018
12:01 AM
PC: navydayopenseaswimming.gov.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા એકાંતરે વર્ષ અખિલ ભારત સમુદ્ર તરણ સ્પર્ધા ચોરવાડથી વેરાવળના અરબી સમુદ્રમાં યોજવામાં આવે છે. તદ્અનુસાર હરિઓમ આશ્રમ પ્રેરિત અને કમિશનર, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીનગર દ્વારા 30મી વીર સાવરકર સમુદ્ર તરણ સ્પર્ધા ફેબ્રુઆરી-2018માં યોજવામાં આવશે.

આ સ્પર્ધામાં પુરુષો માટે 21 નોર્ટીકલ માઇલ જ્યારે મહિલા માટે 16 નોર્ટીકલ માઇલનું અંતર કાપવાનું રહેશે. આ સ્પર્ધાનું અરજી ફોર્મ કચેરી સમય દરમિયાન કમિશનર, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, બ્લોક નંબર-11, 3જો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-382010 તેમજ જિલ્લા રમતગમત અધિકારી, ‘લક્ષ્ય’ તુલસી સોસાયટી, ગૌશાળા સામે, હવેલી રોડ, વેરાવળ, જિ. ગીર-સોમનાથ ખાતેથી તેમજ ખાતાની વેબસાઇટ www.sycd.gujarat.gov.in પરથી મેળવીને તા.31/01/2018 સુધીમાં સંબંધિત કચેરીઓને મોકલી આપવાની રહેશે.

આ સ્પર્ધામાં ભારતીય યુવાનો કે જેઓ તા.31/12/2017ના રોજ 14 થી 40 વર્ષની વયમર્યાદામાં આવતા હોય તેઓ ભાગ લઇ શકશે. આવેલી અરજીઓમાંથી પસંદગી સમિતિ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે તેવા સ્પર્ધકો આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ શકશે. આ કચેરીની અખબારી જાહેરાત અનુસંધાને અગાઉ અરજી કરેલી હોય તેવી વ્યક્તિઓએ ફરીથી અરજી કરવાની રહેતી નથી, તેમ પણ યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગના કમિશનરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

દેશ અને દુનિયાના સમાચારથી માહિતગાર થવા તેમજ દરેક અપડેટ સમયસર મેળવવા ડાઉનલોડ કરો Khabarchhe.com એપ અને ફોલો કરો Khabarchhe.com ને સોશિયલ મીડિયા પર.