કેન્દ્ર સરકારનું ધુમ્મસીયું બજેટ-2018 -Ep. 101

યુનિયન બજેટ 2018 જેવી અપેક્ષા હતી તેવી  ન ફળી..બજેટમાં ટેક્સ ના મુદ્દે કોઇ ફેરફાર કરવામાં ન આવ્યા, પરંતુ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ સારું એવું આ બજેટ કહી શકાય. હાલમાં જે સ્ટોરેજની તંગી જણાઇ રહી છે તેના માટે હાલ બજેટમાં ખાસ ફાળવવામાં આવ્યુ છે. આ ઉપરાંત ગરીબો માટે આવાસ, સ્વાસ્થ, અને શિક્ષણની વગેરે યોજનાઓ ફાળવવામાં આવી છે. પરંતુ વાતાવરણમાં જે ધુમ્મસ હાલ પ્રદુષણના કારણે ફેલાય ગયો છે તેવી જ રીતે આ બજેટ ધુમ્મસીયું બજેટ લાગી રહ્યુ છે. આપ જોતા રહો, Khabarchhe.com કે જ્યાં હંમેશાં વાત થાય છે ગુજરાતની અને ગુજરાતના હિતની. ગુણિયલ ગુજરાતની જય હો.

દેશ અને દુનિયાના સમાચારથી માહિતગાર થવા તેમજ દરેક અપડેટ સમયસર મેળવવા ડાઉનલોડ કરો Khabarchhe.com એપ અને ફોલો કરો Khabarchhe.com ને સોશિયલ મીડિયા પર.